Våra konsulttjänster

Vi skräddarsyr ofta arbetssätt och kompetenser efter problemställning och uppdragsgivarens förutsättningar. Vår specialkompetens från den akademiska forskningen och erfarenhet från praktisk tillämpning av tjänsteutveckling kombineras med uppdragsgivarens kunskaper för att uppnå bästa resultat.

Vi driver projektet tillsammans med ansvarig hos uppdragsgivaren. Vi tar ansvar för att hålla tidsplaner, ta rätt beslut och förankra uppdraget. Rapportering och kunskapsöverföring sker löpande.

Vi värnar alltid om att leverera lite mer än förväntat och samtidigt skapa energi i organisationen.

Ofta utvecklar vi lösningar som anpassas efter uppdragsgivarens unika problem och förutsättningar. Denna erfarenhet har vi skaffat oss genom lång erfarenhet av uppdrag hos våra kunder både där företagen och/eller organisationen befunnit sig i kris och där det gällt att utveckla och förbättra en redan väl fungerande verksamhet.

Tillsammans med en projektgrupp hos våra uppdragsgivare ansvarar vi för att projektet definieras och hålls inom givna ramar.

Exempel på konsulttjänster:

  • Införande av klagomålshantering som ett verktyg för kunddialog och kvalitetsförbättring
  • Införande av kvalitetssystem och kvalitetsplaner
  • Affärs- och organisationsutveckling
  • Genomförande av fokusgruppintervjuer både internt och hos uppdragsgivarens kunder