Tjänstegarantier i kommunal verksamhet

Ett seminarium för dig och din organisation som ska använda tjänstegarantier som ett strategiskt verktyg.

Innehåll:

 • Kvalitetsarbete och tjänstegarantier i kommunal verksamhet
 • Hur konkretisera tjänsten?
 • Att tydliggöra roller och ansvar
 • Varför tjänstegarantier
 • Hur uppnå och kommunicera kvalitet med hjälp av tjänstegarantier?
 • Egenskaper hos en tjänstegaranti
 • Definition av tjänstegaranti
 • Vad karakteriserar en bra tjänstegaranti?
 • Hur kan vi mäta kvalitet med hjälp av tjänstegarantier?
 • Vad gör vi om tjänstegarantin ska lösas in?
 • Att skilja på ersättning och kompensation
 • Återhämtningsprincipen
 • Att införa tjänstegarantier
 • Grupparbete

Exempel från offentliga och privata tjänsteproduktioner.

Kontakta oss för mer information!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ärende

Ditt meddelande

Besvara frågan för att verifiera dig