Service och bemötande

En utbildning om kundvård och service.

Innehåll:

  • Vad påverkar kundens kvalitetsuppfattning?
  • Tjänste- och kundprocesser
  • Generella kvalitetsfaktorer
  • Sanningens ögonblick
  • Misslyckandets möjlighet
  • Kundbehov och kundupplevelse
  • Värdeskapande kundkvalitet
  • Att ha en kvalitetsattityd
  • Att bemöta olika personligheter

Exempel från olika kundsituationer.

Kontakta oss för mer information!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ärende

Ditt meddelande

Besvara frågan för att verifiera dig