Om DO&Partner AB

Vi är ett inspirationsföretag som talar om vikten av den enskilda medarbetarens bemötande för att få människor att känna sig betydelsefulla och vilja vara kunder. Vi är landets ledande utbildare i klagomålshantering. I konsten att få människor att bli ännu trognare kunder när något gått snett eller fel och kundens förväntningar inte infriats. Över 30 000 deltagare har hittills gått seminariet i Klagomålshantering eller Complaint Management.

Vi erbjuder seminarier och kurser för hela arbetsgruppen och genomför öppna seminarier för alla serviceorganisationer runt om i landet. Vi har ett nära samarbete med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Detta innebär att vi utgår från den akademiska forskningen som kombineras med praktisk erfarenhet från tjänstesektorn när vi utvecklar våra kurser och seminarier.

Partners är David Forsberg, seniorkonsult med många års erfarenhet från olika VD befattningar och konsultverksamhet inom privat och offentlig sektor samt Professor Bo Edvardsson, grundare av Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.

Vi föreläser och utbildar i tjänstekvalitet genom:

Interna kurser och seminarier med deltagare från 10 till 2000 personer

  • Öppna seminarier
  • Kvalitetsledarutbildning i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting
  • Konsulttjänster vid projektarbete och implementering av olika kvalitetsverktyg

Våra kunder finns i både näringsliv och offentliga organisationer över hela landet, stora som små. Hos oss hittar du utbildningar och stöd för individer och arbetsgrupper på alla nivåer i organisationen.

Vår vision är en värld där kunden skall känna sig välkommen och förstådd oavsett om det gäller ett besök på bilverkstaden eller inom äldreomsorgen.