Mål, mätetal och processer

Så arbetar du konkret med mätetal för att skapa engagemang och nå verkliga förbättringar

Du som gått utbildningen Kommunal kvalitetsledning eller av andra skäl vill få kunskap om hur man praktiskt arbetar med mätetal och mål i verksamheten, inbjuds till denna intressanta utbildningsdag.

Det pratas idag mycket om resultatuppföljning i kommunal verksamhet. Vi har alla en mängd olika mål och indikatorer men många gånger når vi inte det engagemang och de förbättringar vi strävar efter. Utbildning ger dig ett konkret och tydligt angreppssätt för att förbättra situationen. Tänket är rakt och enkelt och kommer att belysas med tydliga konkreta case från olika kommunala verksamhetsområden.

Utbildningen kommer också att ge värdefulla praktiska kunskaper om hur man utformar mätetal för verksamhetens processer samt hur man kan förhålla sig till gränssnittet mellan linjeorganisation och processägarskap.

Kursledare
Kursledare är Olof Rentzhog. Han är tek lic inom området processorientering och har författat boken Processorientering – en grund för morgondagens organisationer. Olof arbetar som konsult med resultatstyrning och processutveckling. Han är en ofta anlitad föredragshållare som uppskattas för en tydlig pedagogik och ett brinnande engagemang.

Innehåll och upplägg
Utbildningen ger fördjupade kunskaper om hur man konkret arbetar med mål och mätetal i verksamhetens enheter samt processer. En stor del av utbildningen kommer att utgöras av grupparbeten och bikupor där deltagarna direkt får möjlighet att omsätta innehållet i praktisk tillämpning. Detta varvas med genomgång av konkreta exempel från ett stort antal kommunala verksamheter.

Utbildningen kommer att omfatta följande block:

  1. Om mätetal i verksamheten
    • Varför mäta? Vilken effekt vill vi ha? Vanliga fallgropar
  2. Hur få mätetalen att driva förbättring?
    • Hur skapa engagemang? Hur få snurr på förbättringar? Vanliga fallgropar
  3. Hur arbeta med mätetal och resultatstyrning av processer?
    • Kopplingen mellan linjeorganisation och processägarskap
  4. Summering och avslutning

Förberedelse
Fundera gärna över områden i verksamheten där ni vill utveckla målstyrningen. Ta gärna med dokumentation över vad som mäts idag och hur ni arbetar med mätetalen.

Röster från tidigare kursdeltagare
– Mycket konkreta tips
– Lätt att ta till sig informationen
– Satte ord på många lösa tankar
– Gav inspiration till att göra saker enklare i kommunen
– Bra koppling till verkligheten, röd tråd genom allt

Tid och plats
Den 20 april 2017
Samling och kaffe kl 9.00-9.30. Avslut kl 16.30
Westmanska Palatset, Holländaregatan 17, Stockholm. För info och vägbeskrivning se deras hemsida www.westmanska.se

Kursavgift
Kursavgift per deltagare 4.900 kronor exklusive moms. Lunch samt kaffebufféer för- och eftermiddag ingår.

Anmälan
Sista anmälningsdag den 20 mars 2017. FULLBOKAD