Kvalitetsutveckling i kommunal verksamhet

Ett seminarium för dig och din organisation som kvalitetsutvecklar eller ska gå vidare i kvalitetsarbetet.

Innehåll:

  • Varför kvalitetsutveckling?
  • Vad är kvalitet i kommunala tjänster?
  • Tjänsters egenskaper och produktionslogik
  • Kundorienterad kvalitetsutveckling
  • Kvalitetsbegrepp
  • Generella kvalitetsfaktorer
  • Kvalitetsmätning
  • Strategiska kvalitetsverktyg
  • Att initiera och driva kvalitetsutveckling

Seminariet anpassas till nuläge och målsättningen för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Kontakta oss för mer information!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ärende

Ditt meddelande

Besvara frågan för att verifiera dig