Kommunal kvalitetsledning

Utbildningen skall förmedla kunskaper om och förståelse för modern kommunal förvaltningsutveckling med kvalitetsbegreppet som verktyg och med medborgarnas behov och intressen i fokus.

En sexdagars kvalificerad kvalitetsutbildning i internat som genomförs vid tre tillfällen med cirka en månads mellanrum med landets mest framstående föreläsare inom området som handledare.

Utbildningen brukar snabbt bli fullbokad

Kursstart 10 september 2019

Ladda ned broschyr

Anmälan till utbildningen 10 september 2019

Ja tack, jag vill anmäla mig och mina kollegor!

PERSON 1

Befattning

Förvaltning/verksamhetsområde

Namn

Telefon

Din epost


PERSON 2

Befattning

Förvaltning/verksamhetsområde

Namn

Telefon

Din epost


PERSON 3

Befattning

Förvaltning/verksamhetsområde

Namn

Telefon

Din epost


Företagets uppgifter

Faktureringsadress:

Er referens

Organisationsnummer

Kontaktperson

E-post kontaktperson

Besvara frågan för att verifiera dig