Kommunal kvalitetsledning, Temadagar

Efter avslutad utbildning i Kommunal kvalitetsledning inbjuds deltagarna till två uppföljningsdagar med intressanta och aktuella teman med några års mellanrum. Hör gärna av dig med ett mail om du har något intressant ämne du vill att vi ska ta upp.

Tidigare teman

2010 12-13 jan
Besparingspolitikens logik och dilemman
SKLs Pågående kvalitetsprojekt
Nya rön inom tjänsteforskningen

2007 6-7 nov
Konsten att övertyga – Retorik
Benchmarking
Kommunkompassen
Nya rön inom tjänsteforskningen

2006 11-12 okt
Kommunikation i organisationen
Kvaliteten i kommunikationen
Balanserade styrkort – erfarenheter från Göteborgs stad
Nya rön inom tjänsteforskningen

2005 21-22 nov
Processförbättring
Systematisk kvalitetsutveckling
Nya rön inom tjänsteforskningen

2004 14-15 sep
Erfarenheter av att ta tillvara kunskapen från kvalitetsledarutbildningen i den egna kommunen.
Tiden som kvalitetsfaktor i kommunala tjänsteprocesser
Nya rön inom tjänsteforskningen