Bemötande inom äldreomsorgen

Utbildning för kommunens vårdpersonal i bemötande

Innehåll:

  • Vad är kvalitet i kommunala tjänster?
  • Vem eller vilka är vi till för?
  • Brukarperspektivet
  • Generella kvalitetsfaktorer
  • Värdeskapande brukarkvalitet
  • Sanningens ögonblick
  • Misslyckandets möjlighet
  • Att ha en kvalitetsattityd
  • Att bemöta olika personligheter

Praktiska exempel

Kontakta oss för mer information!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ärende

Ditt meddelande

Besvara frågan för att verifiera dig